+45 26 82 72 04 [email protected]

Til sagsbehandlere

Vores mål er at skabe et trygt og harmonisk miljø tilpasset det enkelte barn

Visitation

Opholdsstedet Morelhusets lovgrundlag er Servicelovens § 66 nr. 5.

Alle henvendelser sker via handlekommune.

Visitationen er en samarbejdsopgave mellem anbringende kommune, opholdsstedet og forældreværge på grundlag af en handleplan, der er udarbejdet af anbringelseskommunen.

Handleplanen skal foreligge ved anbringelsen.

Værdigrundlag / Livssyn

At skabe et trygt og harmonisk miljø der tilpasses det enkelte barn og den unges behov, inden for rammerne af ganske almindelige sociale normer.

At vi som medarbejdere er gode rollemodeller, der har implementeret de inkluderende læreprocesser, og som “viser vejen”. Der gennem dagligdagen vil indføre det enkelte barn og den unge i traditioner, kulturer, normer, levevis, kost og sprog mv.

Vi arbejder ud fra den grundholdning om at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder.

Vi møder barnet, den unge og forældrene/netværk fordomsfrit med åbenhed, troværdighed, oprigtighed og respekt.

På opholdsstedet for unge på sjælland arbejder vi på at sikre det enkelte barn og den unges forudsætninger og kompetencer til at kunne skabe sig et godt liv, et godt netværk og en fremtid, som aktiv og velintegreret borger.

Alle henvendelser sker via handlekommune.

Visitationen er en samarbejdsopgave mellem anbringende kommune, opholdsstedet og forældreværge på grundlag af en handleplan, der er udarbejdet af anbringelseskommunen.

Handleplanen skal foreligge ved anbringelsen.