+45 26 82 72 04 [email protected]

Om os

Morelhuset er et socialpædagogisk behandlingssted i Græsted og kan modtage 9 børn og unge. Opholdet kan forlænges til det 23. år efter servicelovens § 76, omhandlende udslusning.

Målgruppe

Målgruppen i Morelhuset er fortrinsvis uledsagede flygtninge- og asylansøgere børn og socialpædagogisk opholdssted for unge med anden etnisk baggrund unge der har brug for et hjem, eller sårbare og skrøbelige børn og unge, som har behov for mere omfattende omsorg, end der er mulighed for på børne- og ungecentrene.

Vi er åbne over for danske børn og unge der vil passe i denne gruppe.

Mød teamet

Morelhuset har 1 leder, 5 pædagoger, 1 medhjælper, 4 vikarer, samt 1 deltids kontorhjælp. Til supplerende undervisning/lektiehjælp (dansk og modersmål) 3 lærere. Psykologisk konsulent efter behov.

Zaki Lustü Nilou El-louanzari

Zaki Lustü Nilou El-louanzari

Leder

Rikke Andresén

Rikke Andresén

 

Lise Trampedach

Lise Trampedach

 

Annemette El-Louanzari

Annemette El-Louanzari

Troels Messman

Troels Messman

 

Jimmy Lautrup Christensen

Jimmy Lautrup Christensen

 

Per Laursen

Per Laursen

 

Bente Bünger

Bente Bünger

 

Vi er en personalegruppe der består af både mænd og kvinder. Modne kvinder for omsorg, unge mænd som identifikationsfigurer.

Vi har alle en relevant baggrund i det pædagogiske arbejde, med stor spredning inden for forskellige områder, vi kan nævne mange års erfaring inden for området med anbragte børn og unge, specielle kontakter til bl.a. indvandremiljøet og børne- og ungepsykiatrien. Observation og behandling, familie og netværksarbejde, baggrund og kendskab til etniske minoriteter flere forskellige sprog, kulturer, normer, ”skam og ære”, international mad- og kostkultur, kendskab til arbejdet med flygtninge, asylansøgere samt indvandrere.

Endvidere har vi kompetencer inden for fitnesstræning og motion, sport, dykning, fiskeri fra båd, livsstil, frilufts- og naturliv, elektronik og it.

Personalet er kontaktpersoner således, at hvert barn og ung har 2 voksne der er ansvarlig for ekstern samarbejde, administrative opgaver, forældre/netværksmøder, læge og tandlæge evt. psykolog m.v..

Vi holder personalemøder, hvor det enkelte barn og den unges udviklingsplan tages op til drøftelse og revidering.

Vi modtager løbende supervision.

Vi har en bevidst efteruddannelses- og kursuspolitik, sådan at alle medarbejdere løbende kommer på efteruddannelse/kursus i relation til beboernes problematik.