+45 26 82 72 04 [email protected]

Familier/Pårørende

Her kan du som familiemedlem eller pårørende læse mere om, hvad vi står for

Det socialpædagogiske perspektiv

Bostedet for unge på Sjælland, Morelhuset lægger vægt på, at barnet og den unge skal opleve at bo sammen på en måde, der minder om et nært og tæt familieliv, og de vil opleve de hændelser og begivenheder, der knytter familier sammen.

På opholdsstedet i Gribsskov, får de mulighed at for at have venner samt selvstændige aktiviteter som sport og andre interesser. Morelhuset støtter børnene og de unge i at opretholde kontakterne og skabe/opretholde netværk.

 

Barnet eller den unge har mulighed for at danne en tæt relation til én eller få medarbejdere. Eller er der brug for mere “space” er det også en mulighed.

I Morelhuset arbejder vi ud fra inkluderende læreprocesser. Som skaber tilhør, trivsel og forpligtigelse, der er knyttet til anerkendelse, gensidighed og ligeværdighed.

De unge, der ønsker at forsætte i gymnasiet eller begynde i en læreplads, kan bo på opholdstedet, til de er færdige med deres uddannelse.